Умови участі в 1 етапі конкурсу "Матеріалознавство" 2024

Умови участі в 1 етапі конкурсу Матеріалознавство

1 У Конкурсі беруть участь проєкти студентів, що виконані самостійно, подаються вперше, з відсутністю плагіату. Проєкти мають бути актуальними, інноваційними або пошуковими за своїм характером у межах певного напрямку.

2 Роль наукового керівника проєкту, що подається на Конкурс, має суто консультативний характер.

3 Мовами Конкурсу є українська та англійська.

На І етапі Конкурсу проєкт виконується українською та англійською мовами. На ІІ етап Конкурсу проєкт та відомості про автора(-ів) та наукового(-их) керівника(-ів) надсилаються англійською мовою.

  1. Вимоги до оформлення проєкту, що надходить на Конкурс:

- перша сторінка – титульна (на ній зазначають тільки назву проєкту, анотацію – не більше 1500 символів і ключові слова – не більше 10 слів); основний зміст проєкту (з другої по двадцять першу сторінку) складається з: І. Вступ, ІІ. Аналітичний огляд літератури, ІІІ. Об’єкт, предмет і методи досліджень, ІV. Результати проєкту, V. Висновки, VI. Список літератури (посилання на джерела у тексті у вигляді номерів у квадратних дужках);

- текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм. Обсяг зброшурованого проєкту не повинен перевищувати 20 сторінок без врахування додатків.

  1. Відомості про автора (-ів) та наукового (-их) керівника (-ів) оформляють окремим документом (Додаток 1), підписують і надсилають окремо сканованим документом.
  2. Проєкт в електронному вигляді надсилає особисто головний автор на електронну адресу секретаря журі Конкурсу Тетяни Соловйової: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

До проєкту можуть додаватися копії патентів, наукових статей автора тощо (за наявності), креслення та ілюстрації, скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

  1. П’ять кращих проєктів КПІ ім. Ігоря Сікорського будуть рекомендовані до участі в ІІ етапі конкурсу.

Please publish modules in offcanvas position.